כתב הרצל

14/01/2021 22:29 | נורית ליברמן

"כל מעשה בני האדם היה לפנים חלום." – כתב הרצל.

כתבו על הקשר שבין חלומכם, שאיפתכם לבין ההשמה במציאות.

שלכם,

 

נורית ליברמן