חייל של אמא~לנורית האהובה

27/04/2020 07:01 | מרים מעטו
ניצב רוגע
בשערי גן עדן
חייל של אמא
סתור שיער
קפוא מבט
מתחננות עיניו
והאם
מבטה קודר
אומר שכול
ניצבת בחמלה
חובקת גופו
בחום ליבה
מטהרת אותו
באמבט
דמעותיה
מערסלת 
בדמיונה  כתינוק
בזרועותיה
מנגבת בעדנה
זיעתו המלוחה
צח עורו
כיונה לבנה
חובקת ידו
את ידה
בחוזקה
מובל הבן
כיצחק לעקדה
שכול הבן
ןעיוורון
 הדימעה