שתי דמעות

26/04/2020 06:51 | מרים מעטו
היינו
שני עלים שהרוח
איחדה בסתיו
עתה אנו
שתי דמעות
בשיר
~~~~~~~~~~
שבוע טוב