קשת הפוכה

16/03/2019 17:21 | צביקה רז


קשת הפוכה

גשם בחוץ לפתע ניתך  
בחצי שמיים שמש ואור  
ובחצי שני אפור מאוד.
מטר זלעפות קודר
רטוב ומעוטר בקור     
והאיש ביופי כזה
לא מסתפק- לא נהנה
ומריץ עצמו בין חדרי ליבו
לחפש גברת הדורה יותר
קשת הפוכה מחייכת
נמצאה מרוחה
מטופחת וצבועה.   

משהו מציק לו  
המנגנונים בראשו
מזניחים את היפה פחות.