דיאלוג באפלה

23/02/2019 14:19 | צביקה רז

בלילה חיפשנו מילה
והיא גימגמה
אמרתי- אקטיביסט
והיא הינהנה
אמרתי- תכליתי
וכן- הסכימה בראשה.
כשרצתה להרגיע
לעיתים שדים עוררה
מה חשבה לא אדע
אולי בדרך השלילה
אולי הינהנה ובתוכה לעגה.
ובבוקר מאושרת כולה-
חייכה ואמרה-
הלילה נחרת- שלא נדע.