האנדרטה

27/01/2019 15:12 | צביקה רז

הדרך לאבדון זרועה
בגרגרים מצופים זהב-
פיזר אותם אחד האדם  
שציפורים לא יתאוו לאכלם.

חיי היו תמיד שביל זהב-
אמר למי שפגש בדרכו-
אטייל לאבדון ועם הזהב
אחזור להיות שוב אדם.

היו לאיש תקוות, אבל באבדון
מצא רק עשן של משרפות   
וגרגירי הזהב משמשים כיום
אנדרטת עבר למחר של אתמול.