בשבילי שואה

05/05/2016 09:35 | יודי מרטון
בשבילי שואה / יודי מרטון

הוא היה כזה, אדם שכול...
ואנחנו הרגשנו.
כל חיי הבוגרים לא ידעתי
כי זה היה רק שלו.
אני מפה, והוא משם
אני חי והוא לא.
אבל אני מבין, לא באמת, לא בפנים
רק בכוח המחשבה.
ולהטמיע את זה בהגיון, קשה
כי זה אכן רק שלו.
ניסיתי לפני עשרים ומשהו שנים
בכל זאת להגיע לשם, לראות היכן
ובכל זאת ראיתי רק אבנים
וזכרון.
האבן שאני שומר ממקום רבצו של סבא שלי,
בן פחות מארבעים היה בהלקחו,
שמורה אצלי במקום סגור.
כי היא יודעת, כי היא ראתה
ואני לא.