נכד-ה בן- בת

29/03/2015 06:18 | אודי גלבמן

פשוט ולענין מי מאיתנו לא כתב אי פעם שיר או פרוזה לילדו או לנכדו- כשהיו קטנים.
 העלו!!!!! זה יכול להיות משובב נפש להפליא....