שירים

להיות נחמד בלי תנאי

להיות נחמד בלי תנאי

רב בני האדם

ימצאו זאת

כדבר לא משתלם

ולא כדאי

 

נראה אתה כחסר

עמוד שידרה

מושך את כל

הזקוק לתשומת לב

כדבר שבשיגרה

 

וכל אשר נפוח מעצמו

מייד יחשוד

כי שותק אתה

ככיסוי לאדם אשר

שכלו אינו עמו

 

אך הפעם לא ניתן

לשפוט את האנשים

השכיחים

השופטים בעיניהם

את החריגים

 

הפעם אין זו

מלחמה חרישית

אלא בורות או מחסור

שבאיזון שבאינטיליגנציה

ריגשית

 

מעתה, כאשר אינך

יכול להסביר

במהירות, בין השיטין

בשיחת חולין

כי אינך נמנה על סוג

מסויים של אנשים

 

אסוף חומרי הגלם

דף, עט והשראה

והסבר, לפחות שנקרא

תגובות