שירים

ויבוא ציון ויגאל העם

"...וכשגורש אדם מגן עדן "עשה תשובה"
ודמעות זלגו מעיניו ובא מלאך ולימדו את כל רזי הסוד" 
ציון משכָּנו אהבת עולם כולו ידידוּת
בוֹאוֹ קירבתו חידתו לו עצמו בדידות
ברזיו לסדר עבדוּת טוהר עבודות
סביב קטורת תימרות עשן סמיך כבדוּת

ויחשף אל כיכסוף עבודת אנושות
פני כל חפץ דורשים ודורשות
וישמח לבב מצטייד טוּב דרכך
הלאו ישות תחייך לטוב נפשך

הן מוקד עליה קרב ובא לי-ם
ותֶרָצה זכות טוהר טהרת ים
הן מלח כמלאך שלוח נישא ורם
שקוע הירהורים מחשבה לָעולם

אז תופיע ברינה וגילה אותה תעבִּיר
מחרוזת פניני יצירה נשמות למכביר
כי שרה אימנו ליעד אהבה חובקת
בנועם ורז לאהוב לעולם לא פוסקת

ויגאל בשמו הטוב נפש אדם חדשים
יואיל יועיל בטובו עצמה לרגישים
לילות כימים עבורם לב כליות בך חשים
גאולת עם טהרת יצהר בך כי דורשים

נכון לעשות רצונך לעמך עז כנמר
יהא קל כצבי וגיבור כַּלְּיָשִׁים
גובה הרים תחזה מילתך בם משים
ותצלח בדרכך יושרה תפילת קדושים

ארבעים שנות גלות מדברה עברו
בצעדי ענק ליובל משעול דרכנו
שיגנו כוכבי מרום עליכם תפילה
נרנן ברכת כוהנים עברוכם תהילה

כי שימך שם טוב עמך כי יגאל
בגילה את ליבך ישמח הס ונותר
תמיד לך הנועם שרה היא תפילה
 ...שובה לבבות מגן עם סגולה
 כל הזכויות שמורות  ל-ר.ש.כ© 
 
 

תגובות