שירים

שירי ל יה

בצימצום גבורה בהשגחה ברורה
הנחת אותי בתוך בריאה ,
מסלול וזכות לי הבחירה ,סימן נתת בי באהבה

שירי ליה שירי ליה
כי בך  אין סוף מאהבה
שירי ליה שירי ליה למדני עוד  מתורתך

ברוב חסדך העצום הצלת נשמתי מהעקו"ם
שלחת מלאכי עליון גאלת שמי מכליון
מודה אני לפנייך שהארת בי מרחמיך

שירי ליה שירי ליה
שלח לי עוד לאהוב אותך
שירי ליה שירי ליה
אהבה ונתינה הן דרכך

תכלית חיי הן לשימך, אין שום משמעות בלעדייך
פתחתי פתח כפתחו  של מחט 
פתחת לי עולם ומלואו
ישתבך שמו ישתבך
שמו זכיתי גם לשיר לשמו

שירי ליה שירי ליה
מי אל כמוך
 שירי ליה שירי ליה
 אין עוד מלבדך
.    

תגובות