שירים

יותר מידי

ביחד רצו להביא שינוי במרץ

הסתכלו קדימה לעבר ישראל ביתנו

מה שגרם לליכוד ועבודה בגיל

 

בצדק החברתי עלה ירוק יגרום  לעם אחד לעתיד אחד

להיות ישראל בעליה ישראל חזקה

אך מה גם ישראל אחרת אולי פרוגרסיבית יותר

בעקבות שיתוף ואחווה בין יהדות התורה  לבין ליברלים עצמאים

 

תביא לתפנית  למימד לדרך שלישית שהציונות החדשה תביא

לקידום הרעיון הציוני לעולם הזה כוח חדש

 

ואולי כ"ך תבוא

 

 גאולת ישראל

 

תגובות