שירים

מדוע

ברחתי לעצמי ולא ידעתי  ברחתי לעצמי ולא שמעתי
בכי קטן ועצור בלוע בתוך בועה וסגור זועק
מלמטה מספיק,
אני נחנק זה מעיק
עוצר לרגע וחושב מאיפה הבכי מיבב
לא נכון ,
קולי שלי זעקתי אני ,זה אני מיבב מתוך ליבי
כנראה קרה משהו ,שוב עוצר ועכשיו שואל
מדוע קולי שלי נחנק זועק מתוך  תוכי
מספיק.

תגובות