שירים

כיפור פרטי

 

 

נפטרתי מכולם

עשיתי לי כיפור

פרטי.

בניתי מדורה

שרפתי את הראיות

לכל דבר טוב שעוד היה בי

זהו:

עכשיו

נקי.

רק האש באמת מכלה

זהו:

עכשיו

טהורה.

 

נפטרתי מכולם

שרק לא יבואו לחפש אותי

גם אם יבואו לא יראו

אני עמוק בתוכי

צמה

מנקה כל זכר שהיה

מכינה את גופי

לדבר הטוב הבא.

 

נפטרתי מכולם

זכרים

וזיכרונות

פה אבקש לא רק מחילה

אבקש שהכל בעצם

לא היה.

 

תגובות