שירים

במקום בו הדם יבש

אשרי הדרך בא יצעדו רגלינו

פסיעות אפר קצובות

שירת רקיעים מופלאה.
 

מתק שפתינו ילחש אהבה

בציר תענוגות בשרים

אחוות אחים אלי רוח.

 

זמר הגבעות יתנוסס בגיל

מעל לשובלי חיינו

ככנף שחף צחורה.

 

תגובות