שירים

לא לזה ייחלתי

 
 
 
אלוהים תקשיב  לי זה הגועל

אתה שומע אותי?

זה הלכלוך, הזוהמה

הם מאכלים אותי

כמו חומצה

אני סותרת את עצמי

לא לזה ייחלתי

תגיד להם, אני ילדה טובה

באמת שמשתדלת

שעורים תמיד עושה

כל-כך נקייה ומסודרת .

רוצה ציון לשבח

רוצה קצת תשומת לב

רוצה לנוח תחת עץ

רוצה להפסיק להיות לי לרועץ.

תגובות