שירים

קרח דק

מישהו לא נשם כיאות
את ריצודי האור האחרונים
של שעת השקיעה הגדולה.
 
האור מעינייה זלף אל החשכה
לירקום תבניות בחלל הנשיה
קורים דקים של תרום בוקר.
 
מקץ עידנים התגבשה ההכרה
משהו בסדר העולם חורג מן הדעת
צורם את מהות הדברים לבוא.
 

תגובות