שירים

מזוודות

 
מזוודה

ועוד

מזוודה

ועוד

משקל

שהולך

ומכביד

על הלב

שכואב

ומטבעו

כבר

כבד

ועייף

מפרידות

ועזיבות

חוזרות.

 מזוודות

מטבען

מכבידות.

תגובות