שירים

בשעה חמש בבוקר

 

בשעה חמש בבוקר

העולם נפרד

לאנשים מתחילים

ואנשים מסיימים

 

בשעה חמש בבוקר

השמיים נבקעים למוארים

ומוחשכים

יום המחר פורק את יום האתמול

 

בשעה חמש בבוקר העולם נפרד

לאנשים מתעוררים

ואנשים מתכלים העודם

ערים

 

בשעה חמש בבוקר העולם מבחין,

בין הרעבים לשבעים

הפחדנים לאמיצים

בין המתרצים למסרסים

 

בשעה חמש בבוקר

אני נפרדת מחום השמיכה ומגלה

בראשי מחשבה ישנה תועה

על אותו חמש בבוקר הנגלה לראשונה

לעיני אהבה חדשה

שלילה ראשון כילתה

והביאה איתה
אור היולי

של זריחה.

תגובות