ג.א. טלי

שירים
גלי שלומות
ג.א. טלי / שירים - 21/12/2007 16:04
20
צפיות
אטליה
ג.א. טלי / שירים - 18/08/2007 14:25
19
צפיות
*
ג.א. טלי / שירים - 16/08/2007 22:23
26
צפיות
***
ג.א. טלי / שירים - 15/08/2007 15:30
24
צפיות
*
ג.א. טלי / שירים - 13/08/2007 12:59
26
צפיות
*
ג.א. טלי / שירים - 12/08/2007 01:29
25
צפיות
אחוז בקרני אשתקד
ג.א. טלי / שירים - 10/08/2007 15:26
34
צפיות
אין לנו שם
ג.א. טלי / שירים - 08/08/2007 23:49
22
צפיות
*
ג.א. טלי / שירים - 10/06/2007 15:58
23
צפיות
עוד ועוד
ג.א. טלי / שירים - 08/06/2007 19:22
20
צפיות
תפילה
ג.א. טלי / שירים - 07/06/2007 18:48
22
צפיות
המוות ואני
ג.א. טלי / שירים - 04/06/2007 20:56
21
צפיות
*
ג.א. טלי / שירים - 03/06/2007 20:15
31
צפיות
רוח מלוחה
ג.א. טלי / שירים - 26/05/2007 19:08
16
צפיות
נטו
ג.א. טלי / שירים - 25/05/2007 19:23
26
צפיות
*
ג.א. טלי / שירים - 24/05/2007 19:05
25
צפיות
ולחכות לנס
ג.א. טלי / שירים - 23/05/2007 19:03
24
צפיות
*
ג.א. טלי / שירים - 22/05/2007 19:01
21
צפיות
טרם יכריע
ג.א. טלי / שירים - 21/05/2007 19:35
20
צפיות