מתחרה10001 / האם טעות? [ 27/08/2006 21:58:25 ]

ציון: 2

היצירה הוכנסה בתור סיפור קצר. נכשלתי במאמצי למצוא מבנה של סיפור. מצאתי שיר המתאים לשירים א'.

אני מעריכה את הכתוב וחושבת שאפשר היה לערוך ולשפר ולצמצם מעט. ישנו חומר טוב בשיר שהולך לאיבוד.סגור חלון