מתחרה05201 / מיוחד ומעניין. [ 27/08/2006 20:46:54 ]

ציון: 3

משלב השפה לא תמיד אחיד, ופה ושם יש ביטויים שהם כבר לא ברורים.

אבל בהחלט מרתק. סגור חלון