מתחרה03801 / שיר טוב [ 27/08/2006 15:18:59 ]

ציון: 3

כתוב  היטב

בבית רביעי החריזה לא תואמת ליתר

ומעט מסורבל.סגור חלון