מתחרה06001 / שיר לא יותר מנחמד [ 27/08/2006 14:55:42 ]

ציון: 2

והשיר לא שלם כנדרש בתחרות: 5 בתים 4 שורות בכל בית.סגור חלון