מתחרה05101 / כמו שירה נהדרה הסיפור הזה. רק דבר אחד פגם [ 27/08/2006 10:56:18 ]

ציון: 3

כמו שירה נהדרה הסיפור הזה. רק דבר אחד פגם

מבחינתי - הקטע המסבירני שמתחיל ב"אז הבנתי" ונגמר ב-"אומללה."

להסביר לקורא שזה קול פנימי זה כמו לעשות עבורו את שיעורי הבית בהבנת הטקסט

המיוחד הזה. ללא זה מושלם. סגור חלון