מתחרה07301 / כתוב היטב [ 27/08/2006 06:47:48 ]

ציון: 4

כל מילה מיותרת

מתחרה 07301  מחבר הבלדה "יוחנן אבי" והסיפור הארוך "דייג הסיפורים"

 סגור חלון