מתחרה07301 / פקחת חלונות לנפשך [ 27/08/2006 06:44:17 ]

ציון: 3

שיר כמו ששיר צריך להיות

מתחרה 07301  מחבר הבלדה "יוחנן אבי" והסיפור הארוך "דייג הסיפורים"

 סגור חלון