מתחרה07301 / זה שיר אהבה פשוט.. [ 27/08/2006 06:34:12 ]

ציון: 3

שיר טוב

מתחרה 07301  מחבר הבלדה "יוחנן אבי" והסיפור הארוך "דייג הסיפורים"

 סגור חלון