מתחרה11501 / 10 השורות האחרונות מיותרות [ 27/08/2006 02:43:52 ]

ציון: 2

סיפור מעניין וכאוב

מציג היטב את מחלת ניוון השרירים והפתרונות הטכנולוגיים

עוד קצת השקעה בעריכה וזה היה יכול להיות ממש סיפור טוב.

נושא התחרות מעובד היטב בסיפור עצוב זה.סגור חלון