מתחרה02801 / מילים יפות, [ 27/08/2006 00:46:30 ]

ציון: 1

לא כל כך מתאים  מבחינת בניית הבתים , מילה אחת היא לא שורה שלמה.נראה כאילו השיר נמתח כדי ליצור כביכול 6 בתים.סגור חלון