מתחרה03101 / שיר מצוין, רק חורג מהנושא. [ 27/08/2006 00:09:06 ]

ציון: 2

לא עוסק מספיק בנושא העיניים. אין חרוזים.

שגיאת הקלדה:

המוות מרפה מילד,

ומשם במאיש צ"ל באיש - פספסת בהגהה.

כבר אינו לופת

חבל ליפול על שטויות, כי השיר באמת טוב.סגור חלון