מתחרה03101 / שיר כמעט. [ 26/08/2006 23:45:56 ]

ציון: 2

השיר כמעט נוגע בלב,

כמעט חרוזים, כמעט מבנה נכון,

כמעט ללא שגיאות הקלדה.

הנסיון לכתוב בחרוזים, רוקן מתוכן את שאר המילים וכך קשה להתרגש משיר.

החרוזים במשקל המתאים, אבל לא באותן אותיות של הברה אחרונה.

הבית האחרון:

כאב עמוד ניבט מעיניי / לפי הקשר התכוונת ל'עמוק'. הגהה זה דבר חשוב.

אך תמיד אוהבך

אחרת איך?   יש בבית 3 שורות ולא 4    סגור חלון