מתחרה03101 / שיר בוסרי. [ 26/08/2006 23:35:54 ]

ציון: 1

אני מקבל רושם שנעשה נסיון לתפוס את המקל משני קצותיו, ונשאר מעט.

לא בתבנית השיר של התחרות.

החרוזים אנסו את התוכן ואת מבנה המשפטים.

פוטנציאל לשיר מעניין, אבל אינו מלוטש.

בהצלחה בהמשך.סגור חלון