מתחרה08001 / תהא זו התחלה חדשה ... זו שמתחילה בד בבד בלב, במראה העיניים... [ 26/08/2006 23:08:27 ]

ציון: 4

תיאור יפה של התכחשות פנימית לעצמך והיכולת לשנות ולצאת מזה


סגור חלון