מתחרה03001 / התוכן [ 26/08/2006 21:13:10 ]

ציון: 3

נוגע

הכתיבה לא אחידה

אנחנו,,היא,,את,,סגור חלון