מתחרה03001 / יפה [ 26/08/2006 21:02:35 ]

ציון: 3

נוגה

כתוב היטב

רק חסרות בו הפסקות מעט.סגור חלון