מתחרה01601 / פואמה יפהפיה [ 26/08/2006 16:58:03 ]

ציון: 4

עונג של כתיבה. מוטיב העיניים בולט יפה

בהצלחהסגור חלון