מתחרה09401 / מסע בתוך הנפש.מגדל-מציף-לאור נתיבות ולטוב. [ 26/08/2006 15:15:06 ]

ציון: 4

פיכפוך הנפש כמו לרגלי שובר גלים .

ומיגדל-אור ונמל,

וקפה הפוך בבוקר אור ראשון.

יפה מאוד.סגור חלון