מתחרה03101 / שיר נחמד [ 26/08/2006 14:57:04 ]

ציון: 2

הקשר הסיבתי בין השורות והבתים בשיר רופף.

יש מעט מדי חרוזים.

מעבר לכך, הצגת שימוש יפה לדימויים שאפשר להקנות לעיניים.סגור חלון