מתחרה07301 / חורג באלפיים מלים לפחות מהמכסימום המותר. גם הקישור [ 26/08/2006 13:18:35 ]

ציון: 1

לעיניים, הן ברמה פהיזית והן ברמה המופשטת, מאולץ.


סגור חלון