מתחרה05901 / יפהפה [ 26/08/2006 08:07:42 ]

ציון: 4

כתוב בצורה יפהפיה. גם השימוש בשפה. גם הרעיון של הסיפור.

הסיפור נקרא בנשימה ונשצר בו המתח. כל הכבוד.סגור חלון