מתחרה03301 / חסרה המהות [ 26/08/2006 00:06:16 ]

ציון: 2

סגנון הכתיבה מעניין.  הרגשתי הליכה סחור סחור מסביב לתחושה ואין כל סיפור שיסביר את האשמה וחבל.סגור חלון