מתחרה04801 / קטע מאוד ייחודי - כמעט שירה [ 25/08/2006 20:38:05 ]

ציון: 4

כתיבה נפלאה - לא הכל ברור ומובן


סגור חלון