מתחרה10701 / המביט בעומק עינייך [ 24/08/2006 23:21:46 ]

ציון: 4

אך המביט בעומק עינייך

יחוש שבילי סודותייך.

כתיבה יפה .

כתיבה יפה .סגור חלון