מתחרה10701 / ועייני דוד [ 24/08/2006 23:19:12 ]

ציון: 4

מביעות את הכל..

את הכאב , החשק , האהבה ...

אשמת המלך שועטת

אל איזור חלציו

שוסעת אותו, מנקרת עיניו

כעורב מובס אחר קרב.

כתיבה יפה.

כתיבה יפה.סגור חלון