מתחרה10701 / רצתי לקראתך ספוקת כפיים [ 24/08/2006 23:12:41 ]

ציון: 4

רצתי לקראתך סְפוקת כפיים

בשדה קוצים שנשכו ברגליי

פצועה אמתך וזְלוגת עיניים

חכה דוד, השֵת לבך אליי

כתיבה יפה.

כתיבה יפה.סגור חלון