מתחרה04601 / יש כאן דימויים יפים [ 24/08/2006 20:49:44 ]

ציון: 3

כמו חוטי אדם נושרים. תחושה של רחיפה מלווה את השיר לאורכו. כמו מבט

ממעל. בדיוק כמו כותרת השיר. שיר שנוטע זרעים של תקווה ברחובות החייםסגור חלון