מתחרה12201 / רהוט וכתוב היטב. השינוי של מירי באותו יום אחד שבו כל הסיפור מתרחש, [ 24/08/2006 16:07:00 ]

ציון: 1

המרד שלה, אכן חודר. רק דבר לדעתי פוגם בשלמות: כל עניין הפיכת עיניה לכחול

מאולץ, ונעשה עבור נושא התחרות.

הרבה יותר אמין ומשכנע היה, אם הייתה עוברת את התמורה הזו

ללא תופעה על טבעית, להיפך, סתם מאיזה אירוע יומיומי רגיל שגרם לה לא לוותר יותר,

וללכת עם שומר חניון יצירתי.

סיפור טוב. סגור חלון