מתחרה09001 / שיר שמאוד נגע ללבי [ 24/08/2006 15:40:07 ]

ציון: 4

כתיבה שחודרת לבטן.. כמו חץ שמפלח הלב

עוצם עיניים ,את ישותי להעלים

להתכנס לבטח, אל תוך עצמי, מרוקן

מתפלל שהשדים והחלומות הרעים

יעזבו אותי עכשיו, ינטשוני כאן.


סגור חלון