מתחרה04101 / כמיהות של כולנו [ 24/08/2006 15:31:43 ]

ציון: 4

למבט הזה בעינים, המחמם והאוהב.

דווקא בעיני הנושא של העינים המבט קשור ומובן בשיר בהחלט

שיהיה בהצלחהסגור חלון